Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
truyềnverb
to communicate, to transmit to hand down

[truyền]
to communicate; to transmit; to pass
'Zoonosis' nghĩa là 'bệnh có thể truyền từ thú sang người '
'Zoonosis' means 'any disease that can be passed from animals to humans'
(nói về tài sản) to descend from somebody to somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.