Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
twentyfold
twentyfold
['twentifould]
tính từ & phó từ
gấp hai mươi lần


/'twentifould/

tính từ & phó từ
gấp hai mươi lần


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.