Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unclipped
unclipped
[,ʌn'klipt]
tính từ
không xén, không cắt, không hớt (tóc, lông cừu...)
chưa bấm, chưa xé đầu (vé xe...)


/'ʌn'klipt/

tính từ
không xén, không cắt, không hớt
chưa bấm, chưa xé đầu (vé xe...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.