Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unencumbered
unencumbered
[,ʌnin'kʌmbəd]
tính từ
không bị làm lúng túng, không bị làm trở ngại, không bị làm vướng víu (như) uncumbered


/'ʌnin'kʌmbəd/

tính từ
không bị làm lúng túng, không bị làm trở ngại, không bị làm vướng víu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.