Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unessential
unessential
[,ʌni'sen∫(ə)l]
tính từ
không cần thiết, không thiết yếu, không cốt yếu, không chủ yếu, thứ yếu; không đáng kể
danh từ
cái phụ, cái thứ yếu, cái không thiết yếukhông cốt yếu

/'ʌni'senʃəl/

tính từ
không thiết yếu, thứ yếu
the unessential points những điểm không thiết yếu, những điểm phụ

danh từ
cái phụ, cái thứ yếu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.