Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unforbidden
unforbidden
['ʌnfə'bidn]
xem unforbid


/'ʌndə'bidn/

tính từ
không bị cấm; được phép


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.