Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unforgettable
unforgettable
[,ʌnfə'getəbl]
tính từ
không thể dễ dàng quên được; đáng nhớ
an unforgettable moment
một khoảnh khắc không thể nào quên được


/'ʌnfə'getəbl/

tính từ
không thể quên được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.