Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unlatch
unlatch
[ʌn'læt∫]
ngoại động từ
mở khoá, rút chốt
mở chốt (cửa), đẩy then (cửa)


/'ʌn'læʃ/

ngoại động từ
mở chốt (cửa), đẩy then (cửa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.