Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpatterned
tính từ
độc nhất vô song
không được trang trí bằng hình vẽunpatterned
['ʌn'pæt(ə)nd]
tính từ
độc nhất vô song
không được trang trí bằng hình vẽGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.