Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpreventable
unpreventable
[,ʌnpri'ventəbl]
tính từ
không thể ngăn chặn được, không thể ngăn ngừa đuợc, không thể tránh khỏi được


/'ʌnpri'ventəbl/

tính từ
không thể ngăn cản, không thể ngăn ngừa, không thể phòng tránh được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.