Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unripened
tính từ
không trở nên chín chắn
không ủ chínunripened
['ʌn'raipnd]
tính từ
không trở nên chín chắn
không ủ chínGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.