Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsuccessfulness
unsuccessfulness
[,ʌnsək'sesfulnis]
danh từ
sự không thành công, sự không thắng lợi, sự không thành đạt, sự thất bại


/' ns k'sesfulnis/

danh từ
sự không thành công, sự thất bại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.