Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsurmised
unsurmised
[,ʌnsə:'maizd]
tính từ
không phỏng đoán
chính xác; chắc chắn


/' ns :'maizd/

tính từ
chính xác; chắc chắn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.