Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsuspiciousness
unsuspiciousness
[,ʌnsəs'pi∫əsnis]
tính từ
sự không có sự nghi ngờ, sự không tỏ ra có sự nghi ngờ
tình trạng không gây ra nghi ngờ; tình trạng không đáng ngờ, tình trạng không khả nghi; tình trạng không ám muội, tình trạng không mập mờ, sự thẳng thắn (thái độ...)
tính không đa nghi, tính không hay nghi ngờ, tính không hay ngờ vực


/' ns s'pi snis/

tính từ
sự không nghi ngờ, sự không ngờ vực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.