Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
văn phongnoun
style

[văn phong]
literary style; writing
Người ta chú trọng văn phong hơn là nội dung
There is more emphasis on style than on contentGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.