Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vậnnoun
destiny, fortune
verb
to wear, to put on

[vận]
danh từ
luck; fortune; chance
động từ
to wear; to put onGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.