Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
vếnoun
thigh member influence, position

[vế]
thigh
side
Vế trái / phải của phương trình (vế một / hai của phương trình )
Left-hand/right-hand side of an equationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.