Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vespine
vespine
['vespain]
tính từ
(thuộc) ong bắp cày


/'vespain/

tính từ
(thuộc) ong bắp cày


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.