Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
view-finder
view-finder
['vju:'faində]
danh từ
(nhiếp ảnh) kính ngắm (dụng cụ trên máy ảnh chỉ cho thấy khu vực sẽ được chụp qua một thấu kính)


/'vju:,faində/

danh từ
(nhiếp ảnh) kính ngắm

Related search result for "view-finder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.