Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vitrine
danh từ
tủ kính, tủ chè, tủ trưng bàyvitrine
['vitri(:)n]
danh từ
tủ kính, tủ chè, tủ trưng bàyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.