Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
warm up
warm+up

[warm up]
saying && slang
begin to exercise, exercise slowly
To warm up, she walks about a kilometer; then she jogs.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.