Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
we'd
we'd
[wi:d]
(viết tắt) của we had; we would, we should


/wi:d/

(viết tắt) của we had, we would, we should


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.