Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
withholding
withholding
[wið'houldiη]
danh từ
sự từ chối không cho, sự từ chối không làm
sự giấu giếm (sự thật..)
sự kìm lại, sự nín
sự ngăn cản, sự giữ lại, sự thu lại; sự thu (cái gì) về
(pháp lý) sự chiếm giữ (tài sản..)


/wi 'houldi /

danh từ
sự từ chối không làm; sự từ chối không cho
sự giấu giếm (sự thật...)
sự ngăn cn
(pháp lý) sự chiếm giữ (tài sn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.