Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
woodworker

woodworker
['wud,wə:kə]
danh từ
thợ cưa, thợ xẻ; thợ mộc


/'wud,wə:kə/

danh từ
thợ cưa, thợ xẻ; thợ mộc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.