Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
writing-desk
writing-desk
['raitiη'desk]
danh từ
bàn viết, bàn giấy


/'raitiɳdesk/

danh từ
bàn viết, bàn giấy

Related search result for "writing-desk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.