Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yawningly
yawningly
['jɔ:niηli]
phó từ
uể oải, láp ngáp


/'jɔ:niɳli/

phó từ
ngáp; ngáp vặt, buồn ngủ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.