Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
zip/zippo
zip/zippo

[zip/zippo]
saying && slang
nothing, zero, nada
The Smiths have paid nothing on their account - zippo.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.