Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
allegretto
allegretto
[,æli'gretou]
phó từ
(âm nhạc) hơi nhanh
danh từ
(âm nhạc) nhịp hơi nhanh


/,æli'gretou/

phó từ
(âm nhạc) hơi nhanh

danh từ
(âm nhạc) nhịp hơi nhanh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.