Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
allergic rhinitis


noun
rhinitis caused by an allergic reaction
Hypernyms:
rhinitis, coryza, hypersensitivity reaction
Hyponyms:
hay fever, pollinosis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.