Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ares


noun
(Greek mythology) Greek god of war;
son of Zeus and Hera;
identified with Roman Mars
Topics:
Greek mythology
Instance Hypernyms:
Greek deity


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.