Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
at the drop of a hat
at+the+drop+of+a+hat

[at the drop of a hat]
saying && slang
without hesitation, quickly
He'll argue at the drop of a hat. He likes to argue.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.