Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
auditorium

auditorium
[,ɔ:di'tɔ:riəm]
danh từ
phòng dành cho thính giả, thính phòng
it is not advisable to smoke in the auditorium
không nên hút thuốc trong thính phòng(Tech) phòng nghe, thính đường

/,ɔ:di'tɔ:riəm/

danh từ
phòng thính giả, giảng đường


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.