Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Betula nigra


noun
birch of swamps and river bottoms throughout the eastern United States having reddish-brown bark
Syn:
black birch, river birch, red birch
Hypernyms:
birch, birch tree
Member Holonyms:
Betula, genus Betula


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.