Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cãiverb
To argue
đã làm sai, người ta chỉ bảo cho còn cãi after being shown what was wrong with his behaviour, he still argued
cãi nhau suốt buổi sáng mà chưa ngã ngũ they argued inconclusively the whole morning
To defend, to act as advocate for
luật sư cố cãi cho trắng án the lawyer did his best to defend his client and clear him of all charges
cãi chày cãi cối to reason in a circle, to persist in advancing chicaneries

[cãi]
to argue; to answer back; to backtalk
Đã làm sai, người ta chỉ bảo cho còn cãi
After being shown what was wrong with his behaviour, he still argued
Cãi cha mẹ / thầy cô
To answer one's parents/teachers back
Tôi nói cậu không được cãi!
Don't talk back to me!
to defend; to act as advocate for...
Luật sư cố cãi cho trắng án
The lawyer did his best to defend his client and clear him of all charges
Cãi chày cãi cối
To reason in a circle; to persist in advancing chicaneries
to deny; to contradict; to protest
Lệnh quan ai dám cãi lời (truyện Kiều)
Who dare protest the word a mandarin speaks?
Cô ta cố ý cãi tôi
She deliberately contradicts meGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.