Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cami-knickers
cami-knickers
['kæmi'nikəz]
danh từ số nhiều
áo lót may liền với quần đùi (của đàn bà)


/'læmi'nikəz/

(bất qui tắc) danh từ số nhiều
áo lót may liền với quần đùi (của đàn bà)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.