Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
capriciousness
capriciousness
[kə'pri∫əsnis]
danh từ
tính thất thường, tính đồng bóng


/kə'priʃəsnis/

danh từ
tính thất thường, tính đồng bóng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.