Chuyển bộ gõ


Từ điển tiếng Pháp - Larousse Multidico Dictionary
coquin


adjectif et nom
Se dit d'un enfant malicieux : Petit coquin.
Synonymes
U-coquin, coquine


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.