Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
disequilibrium
disequilibrium
[,disi:kwi'libriəm]
danh từ
sự mất thăng bằng
sự không cân xứng


/dis,i:kwi'libriəm/

danh từ
sự mất thăng bằng
sự không cân lạng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.