Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
douane
danh từ
thuế quan
sở thuế quandouane
[du:'a:n]
danh từ
thuế quan
sở thuế quanGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.