Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dragonfly

danh từ
con chuồn chuồndragonfly


dragonfly

A dragonfly is a beautiful, flying insect that can hover in the air.

['drægənflai]
danh từ
con chuồn chuồnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.