Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
draw it mild
draw+it+mild
thành ngữ mild
draw it mild
(thông tục) đừng làm quá!, hãy ôn hoà!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.