Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dumb-waiter
dumb-waiter
['dʌm'weitə]
danh từ
xe đưa đồ ăn; giá xoay đưa đồ ăn (đặt ngay trên bàn)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giá đưa đồ ăn (từ tầng dưới lên tầng trên...)


/'dʌm'weitə/

danh từ
xe đưa đồ ăn; giá xoay đưa đồ ăn (dặt ngay trên bàn)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giá đưa đồ ăn (từ tầng dưới lên tầng trên...)

Related search result for "dumb-waiter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.