Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enclosed


    Chuyên ngành kinh tế
đính kèm
đính trong này
    Chuyên ngành kỹ thuật
được bọc
được bọc kín
được che chắn
được che kín
khép kín
kín
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
được bao bọc
được bao che
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
được đóng kín
    Chuyên ngành kỹ thuật
được bọc
được bọc kín
được che chắn
được che kín
khép kín
kín
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
được bao bọc
được bao che
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
được đóng kín


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.