Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
evening grosbeak


noun
North American grosbeak
Syn:
Hesperiphona vespertina
Hypernyms:
grosbeak, grossbeak
Member Holonyms:
Hesperiphona, genus Hesperiphona


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.