Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gainst
gainst
[geinst]
giới từ
(thơ ca) như against


/geinst/

giới từ
(thơ ca) (như) against

Related search result for "gainst"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.