Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Gonne


noun
Irish patriot and a founder of the Sinn Fein (1865-1953)
Syn:
Maud Gonne
Instance Hypernyms:
patriot, nationalist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.