Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gorgon
gorgon
['gɔ:gən]
danh từ
nữ thần tóc rắn (thần thoại Hy lạp)
người đàn bà xấu như quỷ dạ xoa
a gorgon stare
cái nhìn trừng trừng


/'gɔ:gən/

danh từ
nữ thần tóc rắn (thần thoại Hy lạp)
người đàn bà xấu như quỷ dạ xoa !a gorgon stare
cái nhìn trừng trừng

Related search result for "gorgon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.