Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
gut issue


noun
an issue that elicits strong emotional reactions
Syn:
hot-button issue
Hypernyms:
issue


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.