Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hắc bạch


[hắc bạch]
Black and white; wrong and right.
hắc bạch phân minh
There must be a clear distinction between the right and the wrong.Black and white; wrong and right
hắc bạch phân minh There must be a clear distinction between the right and the wrong


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.