Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hắcadj
black pungent
mùi này hắc quá This smell is too pungent very hard; very difficult

[hắc]
tính từ
black
pungent
mùi này hắc quá
This smell is too pungent
very hard; very difficultGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.